• Địa chỉ: Thôn Gọng Vó, xã Gia Hòa, Ninh Bình
  • Hotline: 0981 287 770
  • Email: aquavanlong@gmail.com