AQUARIUS GARDEN náo nức chuẩn bị đón "Tết Trung Thu - Vui Đoàn Tụ"